Angoulêmen sarjakuvakoulu esittäytyy

angouleme.jpgSyksyn 08 näyttelynä Arabianrannan kirjastossa on Angoulêmen sarjakuvakoulun oppilaiden töitä. Marraskuussa näyttelyn toinen osa on Sarjakuvakeskuksella.

Autums 08 exhibition in Arabianrannan kirjasto is presenting the works of the comic strip section´s students Angoulême. Other part of the exhibition is present November in Comics Center .

 

Tuplanäyttely esittelee sarjakuvalinjan nykyisten ja jo valmistuneiden oppilaiden töitä. Näyttelyn tarkoituksena on esitellä töiden koko monipuolinen kirjo.

Perustamisestaan (1995) saakka, Euroopan visuaalisen taiteen koulu (Ecole européenne supérieure de l’image, Eesi) on sisällyttänyt opetukseensa digitaalisen taiteen ja sarjakuvat. Se on alansa merkittävin oppilaitos Euroopassa. Eesistä valmistuu sarjakuvan maistereita.

Sarjakuvan maisteri-ohjelma kannustaa kuvakerronnallisen ajattelun omaperäisyyteen. Teoreettinen osuus käsittelee sarjakuvan kerrontaa, kuvan ja tekstin välistä suhdetta ja kyseisen taiteenlajin historiaa. Harjoitteluosuudessa tutustutaan taiteelliseen julkaisemiseen ja kokeillaan sen mahdollisuuksia.

Näyttelyn avajaiset Sarjakuvakeskuksella (Kolmas Linja 17, Helsinki) klo. 17-19, tervetuloa.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä EESI:n ja Suomen sarjakuvaseuran kanssa.

Lisätietoja:
http://sarjakuvakeskus.fi
galleria(at)sarjakuvakeskus.fi
+358-9-6856100

This double exhibition presents the works of the comic strip section´s students, from all years taken together. Some of them are ancient students who gratuated a few years ago. Exhibition show's their works in all variety.

Since its foundation in 1995, the European School of Visual Arts (Ecole européenne supérieure de l’image, Eesi) has been offering a teaching linked to digital art, comic strip and new narratives within a pedagogy based on research topics and artistic projects.
Being the major school with this specialization, the EESI is located in France, on two sites, and offers a complete programme of studies from drawing to programming : a comic strip Masters degree (Angoulême), a Masters degree in art and science (Poitiers), as well as a doctorate (P.H.D.) in collaboration with the university.

The Masters degree in comic strip aims at promoting an original thought about the graphic narration as an art form. The theorically part deals with graphic novel, the relation between text and picture, and the history of this narrative form. The practicing part is about experimenting and realizing an artistic publishing project.

Opening party is in Comics Center (Kolmas Linja 17, Helsinki) at 30.10 17.00-19.00, welcome.

Exhibition is hosted together with EESI and The Finnish Comics Society.

More information:

http://sarjakuvakeskus.fi
galleria(at)sarjakuvakeskus.fi
+358-9-6856100