Luokitus

Kokoelmassa käytetään Taikin kirjaston luokitusta, sovellettuna sarjakuvalle. 44.0          Sarjakuvantutkimus

44. 01       Hakuteokset ja bibliografiat
44. 02       Historia
44. 03       Tekijät
44. 04       Kielentutkimus. Kääntäminen
44. 05       Kerronta. Tekniikka. Piirtäminen. Viestintä.
44. 06       Lajityypit.
44. 07        Muut sarjakuva-aiheiset julkaisut. Näyttelyt. TV-ohjelmat.
44. 08        Luonnoskirjat

44.1          SARJAKUVAT

44.10        Mykkäsarjakuvat

44.11        Monikieliset sarjakuvat

44.12         Suomenkieliset sarjakuvat
44.123         Vironkieliset sarjakuvat
44.124         Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.125         Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.1251     Unkarinkieliset sarjakuvat
44.1252     Saamenkieliset sarjakuvat

44.13         Pohjoismaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.131         Ruotsinkieliset sarjakuvat
44.132         Norjankieliset sarjakuvat
44.133         Tanskankieliset sarjakuvat
44.134         Islanninkieliset sarjakuvat
44.135         Fäärinkieliset sarjakuvat

44.14         Saksankieliset sarjakuvat
44.143         Friisinkieliset sarjakuvat
44.148         Hollanninkieliset sarjakuvat

44.15         Englanninkieliset sarjakuvat

44.16         Romaanisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.161         Ranskankieliset sarjakuvat
44.162         Italiankieliset sarjakuvat
44.163         Espanjankieliset sarjakuvat
44.164         Portugalinkieliset sarjakuvat
44.165         Romaniankieliset sarjakuvat
44.167         Muilla romaanisilla kielillä julkaistut sarjakuvat

44.17         Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.171         Venäjänkieliset sarjakuvat
44.173         Puolankieliset sarjakuvat
44.174         Tsekinkieliset sarjakuvat
44.175         Slovakinkieliset sarjakuvat
44.176         Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.1761     Bulgariankieliset sarjakuvat
44.1762     Makedoniankieliset sarjakuvat
44.1763     Sloveeninkieliset sarjakuvat
44.1764     Serbiankieliset sarjakuvat
44.1765     Kroaatinkieliset sarjakuvat
44.1766     Bosniankieliset sarjakuvat
44.178         Balttilaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.1781     Latviankieliset sarjakuvat
44.1782     Liettuankieliset sarjakuvat

44.18         Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.181         Kreikankieliset sarjakuvat
44.1812     Nykykreikankieliset sarjakuvat
44.182         Latinankieliset sarjakuvat
44.183         Indoiraanisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.1831     Persiankieliset sarjakuvat
44.1832     Kurdinkieliset sarjakuvat
44.184         Albaniankieliset sarjakuvat
44.188         Kelttiläisillä kielillä julkaistut sarjakuvat

44.19         Muilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.191         Turkinkieliset sarjakuvat
44.192         Seemiläisillä kielillä julkaistut sarjakuvat
44.1922     Hepreankieliset sarjakuvat
44.1923     Arabiankieliset sarjakuvat
44.193         Haamilaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat. Somalinkieliset sarjakuvat
44.194         Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.1943     Kiinankieliset sarjakuvat
44.1946     Thainkieliset sarjakuvat
44.1948     Vietnaminkieliset sarjakuvat
44.195         Japaninkieliset sarjakuvat
44.196         Afrikkalaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.198         Eskimo- ja intiaanikielillä julkaistut sarjakuvat
44.199         Muilla ei-indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
44.1991     Keinotekoisilla kielillä julkaistut sarjakuvat