Komiikan ja huumorin työkalut -kurssi Sarjakuvakeskuksella 6.10.-24.11.10

Komiikan ja huumorin työkalut
6.10.-24.11. ke 17-19, kahdeksan kertaa

Kurssilla opiskelija tutustuu komiikan eri teorioihin sekä kokeilee erilaisia menetelmiä ja työtapoja komiikan luomiseen sarjakuvan keinoin. Erityisesti  perehdytään komiikan mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin strippimuotoisessa sarjakuvassa. Lisäksi luodaan katsaus koomisen sarjakuvan tämänhetkiseen kenttään.

Kurssilla tutustutaan erityisesti ylemmyys-, inkongruenssi-, ambivalenssi- ja vapautumisteorioihin ja pohditaan niiden soveltuvuutta sarjakuvaan. Erilaisten harjoitusten kautta opiskelijat perehtyvät tarkemmin sarjakuvan koomisiin keinoihin kuten väärinymmärrykseen, toistoon, koomiseen hahmoon, paradoksiin ja absurdiin, toistoon, metafiktioon sekä -komiikkaan, täyskäännökseen ja toiston rikkomiseen. Kurssi on luonteeltaan syventävä, mutta mukaan voivat tulla kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Opettaja: Sarjakuvataiteilija Joonas Lehtimäki (mm. Anonyymit eläimet)
Hinta: 65/50€ (alennus opiskelijoille, työttömille ja Sarjakuvaseuran jäsenille)

Ilmoittautuminen lomakkeella os. http://sarjakuvakeskus.fi.

Sarjakuvakeskus, Hämeentie 150, 00560 Helsinki.

hyeena