Sarjakuvaneuvos Pekka A. Manninen

P. A. Manninen on tunnettu paitsi sarjakuvantekijänä myös moninaisista muista toimistaan sarjakuvan alalla. Hän on ollut Tampereen sarjakuvaseuran kantavia voimia eli yleismiesjantusia. Manninen on myös aktiivisesti opettanut sarjakuvan tekemistä ja lukemista. Yliopisto-opinnoissaan hän on käsitellyt sarjakuvaa mm. kasvatustieteen pro gradu -työssään ja sittemmin väitöskirjassaan.