Sarjakuvantutkimus

SARJAKUVAN TUTKIMUSKIRJASTO JA -TIETOKANTA

Sarjakuvan tutkimuskirjasto ja -tietokanta -projekti käynnistyi elokuussa 2013 osana Sarjakuvan tiedotus-keskus ry:n Sarjakuvamuseohanketta. Sarjakuvan tutkimuskirjasto ja -tietokanta muodostuu seuraavista Suomen sarjakuvaseuran kokoelman aineistoluokista:

Kotimaiset Väitöskirjat – Lisensiaatintyöt  – Pro gradu -tutkielmat – Proseminaaritutkielmat – Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt – Muut tutkielmat ja esitelmät – Tietokirjat – Artikkelit   - Lehtileikkeet  - Sarjakuvanteko-oppaat - Kulttuuripoliittiset hankkeet - Luettelot, tilastot ja bibliografiat - Opetusmateriaalit - Tv- ja radio-ohjelmat, haastattelut – Sarjakuva-alan tapahtumat – Näyttelykatalogit- ja -esitteet

Ulkomaiset Tutkimusjulkaisut – Sarjakuvatietokirjat – Sarjakuvanteko-oppaat – Artikkelit – Sarjakuva-alan lehdet – Sarjakuva-alan tapahtumat – Näyttelykatalogit- ja -esitteet

Suomen sarjakuvaseuran kokoelman tietokantaan

Suomen sarjakuvaseuran Sarjainfo- lehden artikkelit vuodesta 1972 alkaen ovat luettavissa Sarjainfon arkistossa

SARJAKUVATUTKIMUSTEN KERÄYS JA JULKAISU

Otamme vastaan vapaakappaleita sarjakuvaa käsittelevistä tutkimusjulkaisuista arkistoitaviksi Suomen sarjakuvaseuran kirjastokokoelmaan. Vapaakappaleet voi lähettää osoitteeseen:

Suomen sarjakuvaseuran kokoelma
Sarjakuvan tutkimuskirjasto
c/o Aalto-yliopiston kirjasto, Arabia
PL 31000
00076 AALTO

Mikäli haluat julkaista sarjakuva-aiheisen tutkimuksen, artikkelin, esitelmän tai opintosuorituksen Suomen sarjakuvaseuran kokoelmatietokannassa netissä, pyydämme lähettämään työn pdf-tiedostona (max 10Mt) sekä julkaisulupakaavakkeen täytettynä sarjakuvan tutkimustietokannan vastaavalle tutkijalle osoitteeseen:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Verkkojulkaisulupa

Kokoelmanhoitaja ja tutkija etsivät mielellään vastauksia sarjakuvan tutkimustietokantaa ja -kirjastokokoel-maa sekä yleisemmin sarjakuvantutkimusta koskeviin kysymyksiin!

Suomeksi julkaistut itsenäiset sarjakuvakirjat ja albumit 1904-1976

Suomeksi julkaistut itsenäiset sarjakuvakirjat ja albumit 1904-1976

© Heikki Kaukoranta. Lainattaessa mainittava
tekijä ja bibliografian verkko-osoite.
ISBN 951-95797-4-5
Julkaistu Internetissä 1997

Suomalainen sarjakuvantutkimus vuoteen 2000

Suomalainen sarjakuvantutkimus vuoteen 2000

© Tanja Rasila. 7.1.2001. Lainattaessa mainittava
tekijä ja bibliografian verkko-osoite.
http://kupla.net/alantoiminta.php?artikkeli_id=430
ISBN 951-95797-4-5
Julkaistu Internetissä 17.2.2001

Sarjakuvien julkaiseminen Suomessa 1976-2005

Sarjakuvian julkaisumäärät Suomessa ovat olleet selvässä nousussa viime vuosina. Vuonna 2005 ylitti Suomen kansallisbibliografia Fennicaan vuosittain tallennettujen sarjakuvien määrä jo kahdensadan rajan. Osittain kasvu selittyy Mangasarjakuvan suosiolla, mutta kasvun määrä on ollut niin suuri ettei se selity vain yhdellä tekijällä. Vuodesta 2000 kasvua vuoteen 2005 on 49%. Nähtäväksi jää osoittautuuko tuo viime vuosien suuri kasvu yksittäiseksi piikiksi, vai jatkuuko julkaisumäärän kasvu. Kokonaisuutena vuositasolla Aku Ankan osuus on vielä toistaiseksi Mangaa paljon suurempi ja myös monet muut lasten ja nuorten sarjakuvat ovat säilyttäneet asemansa.