1990: Touko Laaksonen - Tom of Finland

Tom of Finlandin (Touko Laaksonen) tunnetuimmat työt, homoeroottiset kuvasarjat nimeltä Kake käyttävät sarjakuvamaista kerrontaa, jossa sivun kuva vastaa yhtä sarjakuvaruutua. Vähemmän tunnettu sarja Mike on puhdasverista sarjakuvaa samanlaisin virityksin. Tom of Finlandin sarjoissa tarina kerrotaan niin selkeästi kuvin, että usein mukaan liitetty teksti tuntuu tarpeettomalta.

Tom of Finland on epäilemättä laajimmin maailmalla tunnettu suomalainen sarjakuvataiteilija, mutta käytännön syistä kotimaassaan vain oman kohderyhmänsä tietoisuudessa. Teknisesti Tom of Finlandin työt ovat taidokkaita, ja töillään hän on onnistunut luomaan yleismaailmallista merkkikieltä ja vakiinnuttamaan kehittelemiään ihannehahmoja homomiesten alakulttuuriin.

tof-sarjainfo-kansiEroottisten ja osin pornografisten töiden piirtäjanä Tom of Finland ei ole saanut valtakulttuurilta ansaitsemaansa arvostusta. On sanottu, että Tom of Finland on taiteilijana jäänyt yhtä lailla pornografian yleisleiman alle kuin Andy Warhol kaupallisuuden. Kuitenkin Tom of Finlandin töiden ihailijoihin ovat kuuluneet mm. Olavi Paavolainen ja Jean Cocteau. Tom of Finlandin työt herättävät voimakkaita reaktioita puolesta ja vastaan. Arvostelun sijaa on löydetty mm. fantasioiden väkivaltaisesta ja alistavasta luonteesta ja naisten lähes täydellisestä puuttumisesta, seikkoja jotka selittyvät kohderyhmän omilla tarpeilla ja seksuaalisilla fantasioilla. Kaket ovat homomiesten satukuvakirjoja, unta ja leikkiä.

Tom of Finlandin töillä on ollut myös sisällöllistä merkitystä: Ensinnäkin hänen töissään on rakennettu myönteistä homoidentiteettiä, joskin alakulttuurille niin tyypillisen itseironian ja paikoin jopa camphuumorin sävyttämänä. Tomin miehet ovat vahvoja ja komeita, ja he tietävät sen. Toisekseen, valtakulttuurin homofobiset pohjavirrat ovat säikkyneet hänen töitään niiden kliseitä purkavan (ja uusia luovan) idolimaailman vuoksi: Tomin miehet ovat kaikkea muuta kuin arkailevia nynnyjä tai tipumaisia kikattajia, jollaisina homojen vastustajat heidät mieluummin haluaisivat esitettävän.

Tom of Finlandin grafiikkaa joko sellaisenaan tai plagioituna on käytetty laajalti maailman homokulttuurissa, hänen ja hänen hahmojensa nimissä toimii jos jonkinlaista baaria, hotellia yms. ja onpa hänen puvustuksensa ja miestyyppiensä vaikutus näkynyt muotisuuntauksissa ja elokuvissa asti.

Amerikkalaisen kustantajan taiteilijalle aikoinaan antama nimimerkki Tom of Finland on myös tuonut Suomelle ehkä ansaitsematontakin kunniaa laajoissa kansalaispiireissä kautta maailman. Suomen sarjakuvaseura on ensimmäinen julkinen yhteisö Suomessa, joka on katsonut asiakseen palkita tämän elämäntyön.