Sarjakuvaseuran kokoelman tietokanta

Search

Haun tyyppi:Haun kohde:

Aineisto
Tiedosto
Kokoelma
Sivu

Edistynyt haku (vain aineistoille)

Proseminaaritutkielmat

Dublin Core

Nimeke

Proseminaaritutkielmat

Kuvaus

Kotimaisissa yliopistoissa julkaistut alempien korkeakoulututkintojen opinnäytetyöt ja proseminaariesitelmät

Kokoelman Proseminaaritutkielmat aineistot.

Erikoistyö. Lahden ammattikorkeakoulu, sarjakuvan erikoistumisopinnot (nimellä "Freiren kyydissä -akateemista sarjakuvaa").

Suomen sarjakuvaseuran kokoelma

Proseminaariesitelmä. Helsingin yliopisto, kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Tutkielma professori Matti Haon johtamassa suomalaisen ja vertailevan kansanrunoudentutkimuksen proseminaarissa.

Suomen sarjakuvaseuran kokoelma

Proseminaariesitelmä. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Suomen sarjakuvaseuran kokoelma

Proseminaariesitelmä. Tampereen yliopisto, nuorisokasvatusoppi.

Suomen sarjakuvaseuran kokolema