Sarjakuvaseuran kokoelman tietokanta

Search

Haun tyyppi:Haun kohde:

Aineisto
Tiedosto
Kokoelma
Sivu

Edistynyt haku (vain aineistoille)

Etusivu > Sarjakuvan tutkimuskirjasto

Sarjakuvan tutkimuskirjasto

Sarjakuvan tutkimuskirjaston ja -tietokannan kokoaminen alkoi syksyllä 2013 osana Sarjakuvamuseo ry:n (ent. Sarjakuvan tiedotuskeskus ry) Sarjakuvamuseohanketta. Tietokantaa täydennetään ja kehitetään edelleen resurssien mukaan. Tällä hetkellä sarjakuvan tutkimustietokanta muodostuu seuraavista Suomen sarjakuvaseuran kokoelmatietokannan luokista:

KOTIMAISET - Väitöskirjat - Lisensiaatintyöt - Pro gradu -tutkielmat - Proseminaaritutkielmat - Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt - Muut tutkielmat ja esitelmät (korkeakoulut) - Muut tutkielmat ja esitelmät (lukiot, ammattioppilaitokset ja opistot) - Muut tutkielmat ja esitelmät (oppilaitoksen nimi, tiedekunta tai työn taso puuttuu) - Tietokirjat - Artikkelit - Lehtileikkeet - Sarjakuvanteko-oppaat - Luettelot, tilastot ja bibliografiat - Opetusmateriaalit - Tv- ja radio-ohjelmat, haastattelut
ULKOMAISET - Väitöskirjat ja tutkimukset - Sarjakuvatietokirjat - Sarjakuvanteko-oppaat - Artikkelit - Sarjakuva-alan lehdet

Suomen sarjakuvaseuran Sarjainfo-lehden artikkelit ovat luettavissa Sarjainfon arkistossa

Kokoelmanhoitaja ja tutkija etsivät mielellään vastauksia sarjakuvan tutkimustietokantaa ja -kirjastokokoelmaa sekä yleisemmin sarjakuvantutkimusta koskeviin kysymyksiin!SARJAKUVATUTKIMUSTEN KERÄYS JA JULKAISU

Otamme vastaan vapaakappaleita sarjakuvaa käsittelevistä tutkimusjulkaisuista arkistoitaviksi Suomen sarjakuvaseuran kirjastokokoelmaan. Vapaakappaleet voi lähettää osoitteeseen:

Suomen sarjakuvaseuran kokoelma
Sarjakuvan tutkimuskirjasto
c/o Aalto-yliopiston kirjasto, Arabia
PL 31000
00076 AALTO

Mikäli haluat julkaista sarjakuva-aiheisen tutkimuksen, artikkelin, esitelmän tai opintosuorituksen kokonaisuudessaan Suomen sarjakuvaseuran kokoelman tietokannassa, pyydämme lähettämään työn pdf-tiedostona (max 10mt) sekä verkkojulkaisuluvan täytettynä sarjakuvan tutkimuskirjaston ja -tietokannan päivittämisestä vastaavalle tutkijalle osoitteeseen:

sanna.ala-ojala@sarjakuvamuseo.fi

VerkkojulkaisulupaLINKKEJÄ KOTIMAISTEN YLIOPISTOJEN TIETOKANTOIHIN

Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto, Itä-Suomen yliopiston kirjasto , Itä-Suomen yliopiston e-julkaisut, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston Finna-tietokanta, Lapin yliopiston kirjasto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto, Oulun yliopiston kirjasto, Svenska Handelshögskolan, Taidekorkeakoulujen yhteinen tietokanta, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto, Tampereen yliopiston kirjasto, Tampereen yliopiston e-julkaisut, Turun yliopiston kirjasto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi Biblioteket

ARLIS Pohjoismainen taidekirjastonhoitajien yhteysverkko
ARTO Kotimainen artikkeliviitetietokanta
Doria Kansalliskirjaston julkaisutietokanta (mm. Lapin yliopiston, Turun yliopiston, Åbo Akademin ja turun yliopiston julkaisuja)
Melinda Yliopistokirjastojen yhteistietokanta
NELLI Kansallinen tiedonhakuportaali
Theseus Ammattikorkeakoulujen opinnäytetietokanta